TUYỂN DỤNG HỌC VIÊN

Ngày đăng 13/10/2022 1049 Lượt xem

Các khóa đào tạo gồm:

1. Lập trình web cơ bản cho người mới: (Lập trình html +css +javascript) - 24 buổi

2. Lập trình web tập sự: (yii2 PHP framework) - 24 buổi

3. Lập trình web app nâng cao (yii2) - 24 buổi

4. Lập trình cơ sở dữ liệu T-SQL (MySQL hoặc MSSQL...) - 12 buổi

5. Lập trình C++: 16 buổi

6. Lập trình ứng dụng mobile (flutter): 24 buổi

Liên hệ: Inbox trực tiếp hoặc qua số điện thoại: 0328.191.191