Khóa học lập trình điều khiển robot giáo dục STEM dành cho học sinh và giáo viên tin học

banner_robot

Đối tượng tham gia khóa học:

- Giáo viên tin học các cấp.
- Học sinh cấp tiểu học, trung học và phổ thông.

Hình thức học của khóa học:

- Offline tại trung tâm dạy 01 thầy 01 trò.
- Online, gửi robot về cho học viên.

Khóa học STEM robotics dành cho những học sinh có đam mê thiết kế robot sẽ học đươc những gì?

1. Được trang bị kiến thức cơ bản về khoa học máy tính, điện tử và viễn thông.
2. Nuôi dưỡng và phát huy cao độ khả năng sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy logic.
3. Phát triển các kỹ năng: giao tiếp, tư duy phản biện, sáng tạo và làm việc nhóm.
4. Có kiến thức, sản phẩm để tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật các cấp.
5. Có cơ hội tham gia các kỳ thi Khoa học kỹ thuật, Robothon... trong nước và quốc tế.
6. Tạo lợi điểm khi nộp hồ sơ xét tuyển du học hoặc thi vào trường chuyên.
Đối tượng: Học sinh từ 6 - 18 tuổi, giáo viên tin học các cấp.